ภาษาใต้ คำศัพท์ : หยู  
    ความหมาย : หู  
    การนำไปใช้ : ฉวยหยูถังให้ดีๆเดี๋ยวน้ำอิหกหมด  
    โดย : โบว์ wilaiwon_106@hotmail.com