ภาษาใต้ คำศัพท์ : ทำเฒ่า  
    ความหมาย : เสือก ยุ่งเรื่องคนอื่น  
    การนำไปใช้ : นี่ไม่ใช่เรื่องของคุณ อย่ามา ทำเฒ่า  
    โดย : คม เมืองลุง