ภาษาใต้ คำศัพท์ : ฉ้ายเบอร์  
    ความหมาย : หาเลขไปซื้อหวย  
    การนำไปใช้ : คืนนี้ลุงจ้อยอิไปฉ้ายเบอร์กับอ้ายเท่ง  
    โดย : ลุงจ้อย