ภาษาใต้ คำศัพท์ : ชะโขย  
    ความหมาย : ปาท่องโก๋  
    การนำไปใช้ : แรกเช้ากินกาแฟกับชะโขย  
    โดย : เพชรศรี (ระโนด) piak8riw@hotmail.com