ภาษาใต้ คำศัพท์ : อิได่กูนิ๊  
    ความหมาย : จะทำไมกับฉัน  
    การนำไปใช้ :  
    โดย : เจนนี่ jane9145@hotmail.com