ภาษาใต้ คำศัพท์ : ไข่แมน  
    ความหมาย : โตแล้ว ใหญ่แล้ว (ตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นไป) ส่วนมากจะเป็นคำสำหรับ แซว เพื่อนๆ  
    การนำไปใช้ : ไอเป็ด ไอไข่แมน  
    โดย : กิ๊ง ควนพร้าว