ภาษาใต้ คำศัพท์ : สกโคก  
    ความหมาย : สกปรก  
    การนำไปใช้ : แต่งตัวสกโครกหนัดชาติ แต่งตัวสกปรกมาก  
    โดย : Byiiz byiiz@hotmail.com