ภาษาใต้ คำศัพท์ : เบล่อเหมือนงัวกินป๋อง  
    ความหมาย : คนโง่ ไม่ฉลาด  
    การนำไปใช้ : นายกเมืองไทย เบล่อเหมือนงัวกินป๋อง  
    โดย : เณรแคว็ด