คนใต้คลับ.คอม

สติ๊กเกอร์ไลน์หนังตะลุง

จองตั๋วรถทัวร์

 

 

 

 

มีคำศัพท์ทั้งหมด 1154 คำ / แสดงหน้าละ 10 คำ

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : หรุหระ    
    ความหมาย : สกปรก , เปื้อนด้วยสิ่งสกปรก  
    การนำไปใช้ : กางเกงหรุหระหมดแล้ว  
       
    โดย : รุ่งริ่ง   จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : หรูด    
    ความหมาย : ลง(จากต้นไม้)  
    การนำไปใช้ : เณรแดงหรูดลงจากต้นพร้าว  
       
    โดย : บ้านราม คลับ   จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : หลก    
    ความหมาย : ตลก สนุกสนาน  
    การนำไปใช้ : หนังลุงน้องเดียว หลกคาด  
       
    โดย : ผมเอง   จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : หลกแรง    
    ความหมาย : ตลกมาก  
    การนำไปใช้ : หนังลุงแต่คืนเล่นหลงแรง  
       
    โดย : พรรษมน ชัยรัตนวงศ์ pat-teenwarn@hotmail.com     จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : หล๊กแหล๊ก    
    ความหมาย : ไม่แน่นอน ไม่จริงจัง  
    การนำไปใช้ : บ่าวนี้หล๊กแหล๊กจริง ไม่ได้เรื่อง  
       
    โดย : Ma siam_008@hotmail.com     จังหวัด : ระนอง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : หลบ    
    ความหมาย : กลับ  
    การนำไปใช้ : ตอช้าวหลบบ้านเท่พัทลุง = พรุ่งนี้กลับบ้านที่พัทลุง  
       
    โดย : ลุงจ้อย   จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : หล๊บบ้านตอใด    
    ความหมาย : กลับบ้านเมื่อไหร่  
    การนำไปใช้ : อิหล๊บบ้านตอใด(จะกลับบ้านเมื่อไหร่)  
       
    โดย : สาวเมืองคอน   จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : หลบบ้าน    
    ความหมาย : กลับบ้าน  
    การนำไปใช้ : บ่าวไข่นุ้นหลบบ้าน  
       
    โดย : ศศิธร อุ่มสุข mildlove_ming@hotmail.com     จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : หลบเริน    
    ความหมาย : กลับบ้าน  
    การนำไปใช้ : แม่หลบเรินได้แล้ว  
       
    โดย : ดาว เด็กลำยา   จังหวัด : ยะลา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : หลวด    
    ความหมาย : ออกตัวอย่างรวดเร็ว,เคลื่อนไหวอย่างกะทันหัน  
    การนำไปใช้ : ไขดำตกใจงูถึงกับหลวดเลย  
       
    โดย : หลวงไข   จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
www.kontaiclub.com © 2012