คนใต้คลับ.คอม

สติ๊กเกอร์ไลน์หนังตะลุง

จองตั๋วรถทัวร์

 

 

 

 

มีคำศัพท์ทั้งหมด 1154 คำ / แสดงหน้าละ 10 คำ

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : หนามงับ    
    ความหมาย : ต้นไมยราบ  
    การนำไปใช้ : หนามงับเกี่ยวขาหลอกเลย  
       
    โดย : อูด varkyorie@hotmail.com     จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : หนำ    
    ความหมาย : กระท่อม(สิ่งก่อสร้าง)  
    การนำไปใช้ : หนำหลังน้อยข้างป่ายางของไอ้เท่งพุกเหม็ดแล้ว  
       
    โดย : เรือรักกระดาษ   จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : หนึด    
    ความหมาย : ข้าวที่หุงสุกๆดิบๆ, สุกๆดิบๆ  
    การนำไปใช้ : แรกเช้ากินข้าวหนึด เสียดพุงแค่แล้ว  
       
    โดย : หลวงสูตร alex_jun123@hotmail.com     จังหวัด : ตรัง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : หนุก    
    ความหมาย : สนุกสนาน มาจากคำว่า สนุก  
    การนำไปใช้ : หนังเรื่องนี้หนุกคาด (หนังเรื่องนี้สนุกจัง)  
       
    โดย : แมวบ้าน milk_songlife@hotmail.com     จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : หมน    
    ความหมาย : ฝ่น  
    การนำไปใช้ : หนนสายนี้หมนมากจัง  
       
    โดย : ลุงแมง   จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : หมรับ    
    ความหมาย : สำรับอาหาร  
    การนำไปใช้ : ยกหมรับได้แล้ว  
       
    โดย : ทวีพงษ์ ชัยกูล twipong@gmail.com     จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : หมลัง (อ่านว่า ห-มลัง)    
    ความหมาย : การเล็ง,กำลัง  
    การนำไปใช้ : ช่วยหมลังให้ตรง อย่าให้พลาด ช่วยจับให้ชับ จะได้มีหมลัง  
       
    โดย : วิมล มณีพงค์ trans_mneepong@hotmail.co.th     จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : หมวน    
    ความหมาย : ตะกอน  
    การนำไปใช้ : น้ำในตุมหมวนมากจัง ไม่โร้อิกินปรือ  
       
    โดย : ตาเท่ง   จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : หม็องแหม็ง    
    ความหมาย : สกปรก เลอะเทอะ  
    การนำไปใช้ : ไอ้บ่าวนั้นชาติอยู่หม็องแหม็องหนัด  
       
    โดย :    จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : หม็อง    
    ความหมาย : พื้นมี่ถิ่นกันดาร ห่างไกลความเจริญ  
    การนำไปใช้ : บ้านพี่อยู่มนหม็อง(บ้านพี่อยู่ในถิ่นกันดาร ห่างไกลความเจริญ)  
       
    โดย : การ์ตูน   จังหวัด : -
   แสดงความคิดเห็น
 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
www.kontaiclub.com © 2012