คนใต้คลับ.คอม

สติ๊กเกอร์ไลน์หนังตะลุง

จองตั๋วรถทัวร์

 

 

 

 

มีคำศัพท์ทั้งหมด 1146 คำ / แสดงหน้าละ 10 คำ

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ส้มพราว    
    ความหมาย : มะพร้าว  
    การนำไปใช้ : ได้ทุกเวลาเช่น อยากกินส้มพราว  
       
    โดย : นน   จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ส้มรส    
    ความหมาย : สับปะรส  
    การนำไปใช้ : แม่เฒ่าเก็บส้มรสมาให้แต่หลังบ้าน(ยายเก็บสับปะรสมาให้จากหลังบ้าน)  
       
    โดย : จ้าว Jatsa2006@hotmail.com     จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : สวัสดีครูมล    
    ความหมาย : ไม่ทราบ  
    การนำไปใช้ : เรื่องราว หรือเหตุการณ์นั้นได้จบลงไปแล้ว ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อีกแล้ว (ตรงกับสำนวนภาคกลางว่า จบข่าว)  
       
    โดย : ชญานนท์  s4504097@gmail.com     จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ส็อกแส็ก    
    ความหมาย : เรื่อยเรื่อยไม่จริงจังกับสิ่งที่กำลังทำอยู่  
    การนำไปใช้ : เด็กคนนั้นมันทำตัวส็อกแส็กจนเป็นที่รู้จักของคนหลายๆคนไปแล้ว  
       
    โดย : พีระพล นุ่นด้วง peerapon_022@hotmaol.com     จังหวัด : พัทลุง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : สอกแส็ก    
    ความหมาย : โลเล  
    การนำไปใช้ : มึงส็อกแส็กอาคาด (มึงโลเลโคตรๆ)  
       
    โดย : กฤษฎากร พลเชตร์   จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ส้อน    
    ความหมาย : ช้อนขึ้นมา ลักษณะการช้อนตักขึ้นมา  
    การนำไปใช้ : เด็กๆไปส้อนปลาในหนอง  
       
    โดย : แมวบ้าน   จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : สอบ    
    ความหมาย : คำย่อของ กระสอบ หรือ คำคุณศัพท์ แสดงลักษณะที่แคบเข้าไป  
    การนำไปใช้ : ระวังให้ดีทางมันสอบเข้าไป  
       
    โดย : ทวีพงษ์ ชัยกูล twipong@gmail.com     จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : สอบยุนี้    
    ความหมาย : กระสอบป่าน  
    การนำไปใช้ : เอาสอบยุนี้มาให้ที จะเอาไปใส่ข้าว  
       
    โดย : เด็กลานกา chai_1888@hotmail.com     จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : สักครูก    
    ความหมาย : สกปรก  
    การนำไปใช้ : เรินนี่อี้สาวนี่ สั่ยได้สักคณูกเหมือนนี่ หมันโหย้กันพั้นพรื่อเท่ไม่กวาดเรินมั่ง  
       
    โดย : ลอกอย่าน   จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : สักมก    
    ความหมาย : สกปรก  
    การนำไปใช้ : เล่นไรสักมกจัง  
       
    โดย : เด็กสิงหนคร ann-enjoyfreak@hotmail.com     จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115]
www.kontaiclub.com © 2012