คนใต้คลับ.คอม

สติ๊กเกอร์ไลน์หนังตะลุง

จองตั๋วรถทัวร์

 

 

 

 

มีคำศัพท์ทั้งหมด 1146 คำ / แสดงหน้าละ 10 คำ

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ล่อง    
    ความหมาย : เหลือ ไม่หมด  
    การนำไปใช้ : และตะเก็บกะไม่หมด ล่องอยู่เหลยนั่น  
       
    โดย : เคน นครศรี teera003@hotmail.co.th     จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ล่อ    
    ความหมาย : โผล่,(แสดงออกมาให้เห็น)  
    การนำไปใช้ : เด็กนั้น ขี้มูก ล่อ ออกมาแล้ว (เด็กคนนั้นมีน้ำมูกออกมาแล้ว)  
       
    โดย : กิ๊ง ควนพร้าว   จังหวัด : พัทลุง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ลักซ่อน    
    ความหมาย : เอาของไปแอบ ใช้กับสิ่งของเท่านั้น  
    การนำไปใช้ : มึงเอาตางกูไปลักซ่อนไว้ที่ไหน  
       
    โดย : สาน   จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ลักล่าย    
    ความหมาย : รำคาญ  
    การนำไปใช้ : ยิ่งแลยิ่งลักล่ายรูตาจริงิีนี่  
       
    โดย : กรรณกะกอ gungun2548@hotmail.com     จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ลักหยบ    
    ความหมาย : ซ่อน แอบ  
    การนำไปใช้ : เล่นปิกตาลักหยบกันหวาไป หมายถึง เล่นซ่อนแอบกัน  
       
    โดย : เด็กไสยางผึ้ง electronics531-2@hotmail.com     จังหวัด : พัทลุง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ลักหย็อบ    
    ความหมาย : ซ่อน,ทำให้ไม่เห็น  
    การนำไปใช้ : เมือเห็นนายมาอ้ายเท่งแล่นไปลักหย็อบ  
       
    โดย : เรือรักกระดาษ   จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ลา    
    ความหมาย : ทาให้ทั่ว  
    การนำไปใช้ : ไอนุ้ยลากาวที่รูปแม่หม้ายแล้วเอาไปติดข้างฝา  
       
    โดย : ตาเท่ง   จังหวัด : พัทลุง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ลาต่า    
    ความหมาย : อาการของคนบ้าจี้แล้วแสดงอาการโดยไม่ตั้งใจออกมา  
    การนำไปใช้ : น้าชวนอย่าบ้ายอป้าริ้งต่ะ เดียวแกลาต่า ถอดผ้านุ่งหลาว  
       
    โดย : หลวงสูตร alex_jun123@hotmail.com     จังหวัด : ตรัง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ลาต้า    
    ความหมาย : ตกใจ ตื่นเต้น  
    การนำไปใช้ : เห็นงูเลื้อยตัดหน้ารถ ลาต้าเลยเรา  
       
    โดย : ตาเท่ง   จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ลาพา    
    ความหมาย : กิ่งไม้ที่จมอยู่ในบ่อ  
    การนำไปใช้ : วันนี้ไปช่วยพ่อเอาลาพาขึ้นจากบ่อ เดี๋ยวอี้ได้วิดบ่อกันหล่าว  
       
    โดย : frog scum_frog@hotmail.com     จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115]
www.kontaiclub.com © 2012