คนใต้คลับ.คอม

สติ๊กเกอร์ไลน์หนังตะลุง

จองตั๋วรถทัวร์

 

 

 

 

มีคำศัพท์ทั้งหมด 1146 คำ / แสดงหน้าละ 10 คำ

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ยังเหรย    
    ความหมาย : มีอีก ยังอยู่ ไม่หมด  
    การนำไปใช้ : คนเฒ่าคนแก่ที่บ้านยังเหรยไม่  
       
    โดย : เพชรศรี (ระโนด) piak8riw@hotmail.com     จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ยัดเพาะ    
    ความหมาย : รับประทานอาหาร  
    การนำไปใช้ : วันนี้เธอยัดเพาะกับอะไร  
       
    โดย :  Piyawan050@gmaul.com     จังหวัด : พัทลุง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ยัน    
    ความหมาย : มึนๆ ตาลาย คลัายๆ เมา  
    การนำไปใช้ : กินหมากยันจังเสีย  
       
    โดย : ใต้ถุนหนำ   จังหวัด : พัทลุง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ยันท่อม    
    ความหมาย : เมา ไม่เต็ม ขาดหุน  
    การนำไปใช้ : ไอบ่าวนี้ยันท่อมเเล้ว  
       
    โดย : บุรุษวิชญ์ มิตรเปรียญ lovelee1345@hotmail.com     จังหวัด : พัทลุง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ยันรุ่ง    
    ความหมาย : โต้รุ่ง  
    การนำไปใช้ : แลท่างานนี้ยันรุ่งแม่น ตีสิบสองแล้วยังไม่เลิก  
       
    โดย : อาหมวยใหญ่   จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ยับแจ    
    ความหมาย : ล็อกกรอนประตู,ล๊อกกุญแจ  
    การนำไปใช้ : ออกมาจากบ้านยับแจแล้วม่าย(ออกมาจากบ้านล็อกกุญแจแล้วยัง)  
       
    โดย : กิ๊ง ควนพร้าว   จังหวัด : พัทลุง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ยาจก    
    ความหมาย : คนที่นิสัยไม่ดี  
    การนำไปใช้ : แลคนนั้นต้ะ ทุบลูกเอง ชาติยาจกเหลือเหตุ  
       
    โดย : โก้นนท์ non_nii9036@hormail.com     จังหวัด : พังงา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ย่าจก    
    ความหมาย : กินทุกอย่าง กินจุ  
    การนำไปใช้ : นาย คำ ย่าจกอีตาย  
       
    โดย : ยงยุทธ ลาชโรจน์ konnatadee9131@hotmail.com     จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ยานล้อ    
    ความหมาย : เกาะล้อ  
    การนำไปใช้ : ให้นั่งยานล้อไปเหรอ  
       
    โดย :    จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ย่านหนัด    
    ความหมาย : สับปะรด (ผลไม้)  
    การนำไปใช้ : วันนี้ไอ้ทองเอาย่านหนัดมาฝากหลายหนวย  
       
    โดย : เรือรักกระดาษ   จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115]
www.kontaiclub.com © 2012