คนใต้คลับ.คอม

สติ๊กเกอร์ไลน์หนังตะลุง

จองตั๋วรถทัวร์

 

 

 

 

มีคำศัพท์ทั้งหมด 1146 คำ / แสดงหน้าละ 10 คำ

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ไม่หอน    
    ความหมาย : ไม่เคย  
    การนำไปใช้ : ฉันไม่หอนไปเชียงใหม่  
       
    โดย : รุ่งริ่ง   จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ไม่เห็นเนตร    
    ความหมาย : มองไม่เห็นเลย  
    การนำไปใช้ : A*** เห็นมะม่วงมั้ย B*** ไม่เห็นเนตร  
       
    โดย : ฟิวส์   จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ยอน    
    ความหมาย : ยุยง ,ส่งเสริม  
    การนำไปใช้ : คนไทยเวอนี้หูเบา ถูกเพื่อนยอนให้รบกันเองเสียแล้ว  
       
    โดย : หลวงสูตร alex_jun123@hotmail.com     จังหวัด : ตรัง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ย้อน    
    ความหมาย : ชนของที่อยู่สูง เช่น หลังคาคอกไก่  
    การนำไปใช้ : เดินดีๆวังอิย้อนเอาหลังคาคอกไก่ ฮั้น(เดินดีๆระวังจะเดินชนหลังคาคอกไก่นะ)  
       
    โดย : กิ๊ง ควนพร้าว   จังหวัด : พัทลุง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ย๋อน    
    ความหมาย : ตาข่ายในล่อนทำเป็นถุงไว้ขังปลา  
    การนำไปใช้ : กูขังปลาไว้ในย๋อนแรกแตวา  
       
    โดย : สาน   จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ยักหลัง    
    ความหมาย : หงายหลัง  
    การนำไปใช้ : นั่งเก้าอี้ แล้วหงายหลัง  
       
    โดย : navyblue chai_crab@msn.com     จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ยักหลังพีง    
    ความหมาย : หงายหลัง  
    การนำไปใช้ :  
       
    โดย :    จังหวัด : -
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ยักหาย    
    ความหมาย : หงายหลัง  
    การนำไปใช้ : นั่งๆฉาบยักหายไป  
       
    โดย : ิฟน pee_bao2520@hotmail.com     จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ยัง    
    ความหมาย : มี  
    การนำไปใช้ : พี่บ่าวยังเบี้ยมั๊ยยืมไปเผาหน่อย  
       
    โดย : ยืมเผา   จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ยังชั่ว    
    ความหมาย : ดีขึ้น,อาการดีขึ้น  
    การนำไปใช้ : หวางนี้ตั้งแต่ได้ตัดยางสาว่าค่อยยังชั่วสักหิด,เห็นว่าไม่ค่อยบายยังชั่วแล้วม้าย  
       
    โดย : หลวงสูตร alex_jun123@hotmail.com     จังหวัด : ตรัง
   แสดงความคิดเห็น
 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115]
www.kontaiclub.com © 2012