คนใต้คลับ.คอม

สติ๊กเกอร์ไลน์หนังตะลุง

จองตั๋วรถทัวร์

 

 

 

 

มีคำศัพท์ทั้งหมด 1146 คำ / แสดงหน้าละ 10 คำ

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ปร้านู้    
    ความหมาย : ทางโน้น แถวโน้น  
    การนำไปใช้ : ปร้านู้ฝนตกมั้งหม้าย ปร้านี้แล้งอิตายแล้ว  
       
    โดย : ตาเท่ง   จังหวัด : พัทลุง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ปร้าหัวนอน    
    ความหมาย : ทิศใต้  
    การนำไปใช้ : เวลานอนแม่เฒ่าบอกว่าให้หันหัวไปปร้าหัวนอนห้ามหันหัวไปปร้าอืน  
       
    โดย : หาร   จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ปร้าออก    
    ความหมาย : ทิศตะวันออก  
    การนำไปใช้ : บ้านน้าแคว็ดอยู่ปร้าตกบ้าตาเท่ง  
       
    โดย : ตาเท่ง   จังหวัด : พัทลุง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ปรือ    
    ความหมาย : ยังไง  
    การนำไปใช้ : แล้วอิปรือ  
       
    โดย : หลวงแฟน suriyan-123456@hotmail.com     จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ปรือฉู้    
    ความหมาย : ไม่ปกติ  
    การนำไปใช้ : วันนี้อากาศไม่ดี รู้สึกปรือฉู้จัง แปลว่ารู้สึกไม่ปกติ  
       
    โดย : บุญฤทธิ์ ศรีรักษ์ bsrirug@hotmail.com     จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ปรือโฉ้    
    ความหมาย : รู้สึกแปลกๆ  
    การนำไปใช้ : เห็นเด็กแหลงใต้ม่ายชัดแล้วโร้สึกปรือโฉ้  
       
    โดย : นายหลำ   จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ปรือโหร่ล่ะ    
    ความหมาย : ก็ไม่รู้นี่นา  
    การนำไปใช้ : แล้วอิปรือโหร่ล่ะ เว่อเติลหมาบอก  
       
    โดย : GIFTZII giftloveclub@hotmail.com     จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ปลั๊กตาย    
    ความหมาย : หัวเทียนบอด  
    การนำไปใช้ : รถเครื่องกูปลั๊กตายหล่าว  
       
    โดย : บ้านราม คลับ   จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ปลาจี    
    ความหมาย : ปลาที่ทำให้สุกโดยการย่างไฟอ่อน ๆ  
    การนำไปใช้ : วันนี้อดไหม้ไหรอี้กิน ได้ปลาเด (ปลากระดี่ทำแห้ง)จีมาเสียบหนึง กะพออยู่ได้วันหนึงเล่า  
       
    โดย : คนกระแสสินธึ์   จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ปล้า    
    ความหมาย : ทิศทาง,ตำแหน่ง,แห่งไหน  
    การนำไปใช้ : เป็ด ถาม*** บ้านอ้ายเท่งอยู่ปล้าไหน (บ้านไอเท่งอยู่ตรงไหน) ไข่ ตอบ***อยู่ปล้าตกโด้ (อยู่ทางทิศตะวันตกโน้น)  
       
    โดย : กิ๊ง ควนพร้าว   จังหวัด : พัทลุง
   แสดงความคิดเห็น
 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115]
www.kontaiclub.com © 2012