คนใต้คลับ.คอม

สติ๊กเกอร์ไลน์หนังตะลุง

จองตั๋วรถทัวร์

 

 

 

 

มีคำศัพท์ทั้งหมด 1146 คำ / แสดงหน้าละ 10 คำ

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : เท่าแต๋ด     
    ความหมาย : เล็ก  
    การนำไปใช้ : สาวนี้ตัวเท่าแต๋ด (สาวนี้ตัวเล็ก)  
       
    โดย : Star ม.5 ควนชุม ร่อนพิบูลย์   จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : เท่าแต็ด    
    ความหมาย : เล็กมาก  
    การนำไปใช้ : แลคนนั่นตัวเท่าแต็ด  
       
    โดย : เด็กหัวหยิก   จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : เท่าถำมัง    
    ความหมาย : ใหญ่,มโหฬาร  
    การนำไปใช้ : มาแลเด้ "หันอี้เถ้านี่" เท่าถำมัง แม่เฮยแม่  
       
    โดย : ลอกอย่าน   จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : เท่าถำ    
    ความหมาย : ใหญ่  
    การนำไปใช้ : แลวัว ตัวนั้นตะ ตัวเท่าถำ  
       
    โดย : กิ๊ง ควนพร้าว   จังหวัด : พัทลุง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : เท่าอิ๊ดหวา    
    ความหมาย : สิ่งที่เล็กกว่า  
    การนำไปใช้ : มดตัวเท่าอิ๊ดหวาช้าง  
       
    โดย : สาวแก้ว ณ ปะเหลียน   จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : เทือก    
    ความหมาย : โคลน  
    การนำไปใช้ : เดวหัวเช้าพาควายไปจมเทือกก่อน (ตอนเช้าพาควายไปเล่นโคลน)  
       
    โดย : ตาคม   จังหวัด : -
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : เทือน    
    ความหมาย : เสียงดัง  
    การนำไปใช้ : ครูสอนอยู่หน้าห้อง หลังห้องนักเรียนแหลง(คุย)กันเทือน(เสียงดัง)  
       
    โดย : นายไข่เล็ก   จังหวัด : ตรัง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : แท๋ง     
    ความหมาย : แตะ สัมผัส  
    การนำไปใช้ : อย่ามาแท๋งนะ(อย่ามาแตะ อย่ามาถูกตัว)  
       
    โดย : หนูเน่า   จังหวัด : -
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : แท่ง    
    ความหมาย : กระทย,สัมผัส,โดน  
    การนำไปใช้ : พี่อิเขียนหนังสือน้องอย่าแท่งแหละ เดียวพี่เขียนยอแยต้อแต้แหม็ด  
       
    โดย : หลวงสูตร   จังหวัด : ตรัง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : แทน    
    ความหมาย : เจ้าที่ เทวดา อาจเกี่ยวพันกับ คำว่า แถน(พระยาแถน)  
    การนำไปใช้ : เจ้าที่ เจ้าแทน  
       
    โดย : ทวีพงษ์ ชัยกูล twipong@gmail.com     จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115]
www.kontaiclub.com © 2012