คนใต้คลับ.คอม

สติ๊กเกอร์ไลน์หนังตะลุง

จองตั๋วรถทัวร์

 

 

 

 

มีคำศัพท์ทั้งหมด 1146 คำ / แสดงหน้าละ 10 คำ

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ทิ่มเครื่อง    
    ความหมาย : ตำเครื่องแกง  
    การนำไปใช้ : อีสาวมาทิ่มเครื่องแกงทิให้แม่เฒ่าทีลูก  
       
    โดย : ครูเอกชน suchayabinmud@hotmail.co.th     จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ที    
    ความหมาย : เลย(คำสร้อย)  
    การนำไปใช้ : หมันยังไม่ไปไหนที (มันยังไม่ไปไหนเลย )หรือ ยังไม่กินข้าวที (ยังไม่ได้กินข้าวเลย)  
       
    โดย : เพชรศรี (ระโนด) piak8riw@hotmail.com     จังหวัด : -
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ทีรือ    
    ความหมาย : ทำไม  
    การนำไปใช้ : ทีรือน้องไม่ไปสุราษฎร์ธานี  
       
    โดย : ลุงแมง   จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ทึก    
    ความหมาย : ทำให้ขาด หรือดึงให้ออกจากกัน  
    การนำไปใช้ : ทึกเชียกเส้นนี้ที  
       
    โดย : ชาญ คนมีของ wr_kk@hotmail.com     จังหวัด : พัทลุง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ทุ้ง    
    ความหมาย : สอย,เขี่ย  
    การนำไปใช้ : สอย เช่น ทุ้งลูกพร้าว (สอยลูกมะพร้าว) เขี่ย เช่น ทุ้งรังแตน (เขี่ยรังตัวแตน)  
       
    โดย : กิ๊ง ควนพร้าว   จังหวัด : พัทลุง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ทุ่ม    
    ความหมาย : ทิ้ง  
    การนำไปใช้ : นุ้ยๆเอาพดพร้าวไปทุ่มทีถิ  
       
    โดย : นายเท่ง   จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ทูด    
    ความหมาย : ไล่  
    การนำไปใช้ : พี่ไปทูดวัวเข้าคอกที (พี่ไปไล่วัวเข้าคอกหน่อย)  
       
    โดย : การ์ตูน   จังหวัด : -
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : เท็จ    
    ความหมาย : โกหก,หลอกลวง  
    การนำไปใช้ : อย่ามาเท็จ (อย่ามาโกหก)  
       
    โดย : กิ๊ง ควนพร้าว   จังหวัด : พัทลุง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : เท่าฉิด    
    ความหมาย : เล็กที่สุด  
    การนำไปใช้ : ดูเข็มเย็บมีรูเท่าฉิดได้  
       
    โดย : บ่าว ตะโหมด   จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : เท่าดอ    
    ความหมาย : เท่าไร  
    การนำไปใช้ : กรรไกรนิเล่มเท่าดอ  
       
    โดย : เด็กใต้นิ Jame.191038@gmail.com     จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
   แสดงความคิดเห็น
 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115]
www.kontaiclub.com © 2012