คนใต้คลับ.คอม

สติ๊กเกอร์ไลน์หนังตะลุง

จองตั๋วรถทัวร์

 

 

 

 

มีคำศัพท์ทั้งหมด 1154 คำ / แสดงหน้าละ 10 คำ

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : เกลือน-อก    
    ความหมาย : รู้สึกสะอิดสะเอียนบอกไม่ถูก  
    การนำไปใช้ : เกลือนอกอึ้ โหม่นี่ทำไหร่ไม่โร้ เท่ได้สักครูกเหมือนนี่  
       
    โดย : ลอกอย่าน   จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : เกว้     
    ความหมาย : เลื่อนไปอีกทางหนึ่ง,ทำให้เปลี่ยนทิศทาง  
    การนำไปใช้ : เกว้ไม้ไปให้พ้นเดียวทิ่มตา  
       
    โดย : วิมล มณีพงค์ trans_mneepong@hotmail.co.th     จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : เกียงแกบ    
    ความหมาย : ไฟฉาย  
    การนำไปใช้ : ช่วยหยิบเกียงแกบมาให้ที  
       
    โดย : ลุงแมง   จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : เกือก    
    ความหมาย : รองเท้า (สำเนียกพัทลุง)  
    การนำไปใช้ : น้องกายม่ายชอยใสเกือก  
       
    โดย : เรือรักกระดาษ   จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : เกือกบอก    
    ความหมาย : รองเท้าบู๊ท  
    การนำไปใช้ : พ่อบอกว่าเวลาจะไปป่ายางให้ใส่เกือกบอก เดี่ยวงูบองหลา อีขบเอา  
       
    โดย : คุณ ธันว์ ย่านตาขาว Tun98@windowslive.com     จังหวัด : ตรัง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : เกื๋อ    
    ความหมาย : หมายถึงรองเท้าทุกชนิด  
    การนำไปใช้ : เดินไม่ใส่เกื๋อเลยหนามทิ้มตีน  
       
    โดย : พี่ไขแล็ก   จังหวัด :
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : แกงน้ำเคย    
    ความหมาย : แกงไตปลา  
    การนำไปใช้ : น้าหลวงกินข้าวกับไหร กินกับแกงน้ำเคยเหนาะยอดหัวครก  
       
    โดย : วิมล มณีพงค์ trans_mneepong@hotmail.co.th     จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : แกงส้ม    
    ความหมาย : แกงเหลือง  
    การนำไปใช้ : วันนี้แม่ทำแกงส้มอร่อยจัง  
       
    โดย : เมืองสองเล   จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : แกหน๊าด    
    ความหมาย : แกล้ง ทำลาย  
    การนำไปใช้ : สูยีได๋ไปเเกหน๊าดเพื่อน  
       
    โดย : พ.ต.สมยศ ภัทรกุลโชติพร arayap@hotmail.com     จังหวัด : -
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : แก้เหมรย    
    ความหมาย : แก้บน  
    การนำไปใช้ : อย่าลืมไปแก้เหมรยให้เรียบร้อยนะ  
       
    โดย : ทวีพงษ์ ชัยกูล twipong@gmail.com     จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
www.kontaiclub.com © 2012