คนใต้คลับ.คอม

สติ๊กเกอร์ไลน์หนังตะลุง

จองตั๋วรถทัวร์

 

 

 

 

มีคำศัพท์ทั้งหมด 1154 คำ / แสดงหน้าละ 10 คำ

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : โหละ    
    ความหมาย : มองหา..เพื่อจับเอามาให้ได้  
    การนำไปใช้ : ไปโหละ กบ..ไปส่องไฟมองหาเพื่อจับกบหรือแทงกบ เอามาทำเป็นอาหาร..  
       
    โดย : ทวีพงษ์ ชัยกูล twipong@gmail.com     จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : โหล๊ะ    
    ความหมาย : ส่อง  
    การนำไปใช้ : ไปเอาเกียงมาโหล๊ะกบถิ  
       
    โดย : น้องเก้น   จังหวัด : -
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : โห๊ะ    
    ความหมาย : พัง  
    การนำไปใช้ : นั่งดีๆระวังเก้าอี้โห๊ะนั้น (นังดีๆระวังเก้าอี้พังนะ)  
       
    โดย : หลานยายคิ่ม   จังหวัด : -
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ใหญ่พร้าว เฒ้าลอกอ    
    ความหมาย : บุคคลที่มีอายุมากแต่ไม่รู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ ความคิดความอ่านไม่สมวัย  
    การนำไปใช้ : แลบ่าวนั้นอายุมากเสียเปลา ไม่ได้เรื่องไหร วันๆบ้าลูกเดียว พันนี้เขาว่า "ใหญ่พร้าว เฒ้าลอกอ"  
       
    โดย : ไข่แดง จุฬาภรณ์ semicolon333@hotmail.com     จังหวัด : นครศรีธรรมราช
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ไหร    
    ความหมาย : อะไร  
    การนำไปใช้ : ทำไหร? ทำอะไร?  
       
    โดย : นู๋เจเจ nuttyart2000@hotmail.com     จังหวัด : ชุมพร
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : ไหว้เมีย    
    ความหมาย : แต่งงาน  
    การนำไปใช้ : ไอ้บาวบวชสึกแล้วอิไหว้เมียตอใด (ลูกชายบวชสึกแล้วจะแต่งงานเมื่อไหร่)  
       
    โดย : เพชรศรี (ระโนด) piak8riw@hotmail.com     จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : อยากหมี่เหลือง    
    ความหมาย : อยากมีเรื่อง  
    การนำไปใช้ : ช้านอยากหมี่เหลืองกับเติน  
       
    โดย : NONAME poolanlaa76@gmail.com     จังหวัด : ตรัง
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : อยู่เครง    
    ความหมาย : ขณะนี้ ปัจจุบันนี้ เดี๋ยวนี้  
    การนำไปใช้ : อยู่เครงเด็ก ๆ สบายมาก งานการไม่ต้องช่วยพ่อแม่้ เท่าแต่เรียนอย่างเดียว นาไร่ก็ไม่ต้องทำ(ยังเรียนกันไม่ได้เรื่องได้ราว)  
       
    โดย : โกไข่   จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : อยู่พรือ    
    ความหมาย : อยู่ยังไง  
    การนำไปใช้ : เอาะเด็กนี้อยู่พรือให้เค้าเกลียด(เด็กคนนี้อยู่ยังไงให้คนอื่นไม่ชอบ)  
       
    โดย : มันสำปะหรังปาไป3000แล้ว onvisa111@gmail.com     จังหวัด : สตูล
   แสดงความคิดเห็น
 

 

     
  ภาษาใต้ คำศัพท์ : อยู่หั้น    
    ความหมาย : ประจำ ,บ่อย ๆ  
    การนำไปใช้ : ชายเลปากวะเราไปเที่ยวอยู่หั้น (ชายทะเลปากระวะเราไปเที่ยวประจำ)  
       
    โดย : เพชรศรี (ระโนด) piak8riw@hotmail.com     จังหวัด : สงขลา
   แสดงความคิดเห็น
 

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116]
www.kontaiclub.com © 2012