เว็บคนใต้ เว็บภาคใต้ คนใต้คลับ.คอม

ประวัติวัดนาวง จังหวัดตรัง


ประวัติวัดนาวง จังหวัดตรัง
วัดนาวง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๑ บ้านนาวง ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๒ ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย หนใต้ ภาค ๑๗ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๗๗.๔ ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ ๑๓๘๙ มีอาณาเขต ทิศเนือติดต่อ ถนนเพชรเกษม ทิศใต้จดโรงเรียนวัดนาวง และที่ดินของนางเขียม ฮึ่งฮก ทิศตะวันออกจดที่ดิน ของนางรุ่น ทิศตะวันตกจดทางหลวงท้องถิ่น และมีธรณีสงฆ์อีก ๒ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๔๐ ไร่ เป็นสวนยางพาราและสวนปาล์ม

วัดนาวง

ประวัติความเป็นมาของวัดนาวง
ที่ตั้งวัดเดิมเป็นป่าช้า(สุสาน) ชาวบ้านเรียกกันว่า “ป่าช้าโคกแซะ” ซึ่งปกคลุมไปด้วยหมู่ไม้น้อยใหญ่รกคลึ้มวังเวงน่ากลัว เป็นเกาะอยู่กลางทุ่งนาเนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไรมีทุ่งนาล้อมรอบทั้ง ๔ ด้าน (เป็นที่มาของชื่อ “นาวง”) และชาวบ้านลือกันว่าผีดุ เพราะสถานที่วังเวงน่ากลัวได้ยินแต่เสียงจั๊กจั้นเรไรร้องระงมเป็นระยะ ๆ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๐ ชาวบ้านซึ่งมี นายกลิ้ง สนิทปู่ , นายไข่ กิตติคุณ, นายเกลือน พลเดช และนายหนู เขตตะเคียน ได้ไปนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดเขาปินะซึ่งเป็นพระสงฆ์ฝ่ายอรัญญวาสี(พระป่าหรือพระธุดงค์) ซึ่งประจำอยู่ที่วัดเขาปินะ ได้มีพระรอด วัฒนผล มานั่งแผ่เมตตาโปรดวิญญาณ ณ ที่ป่าช้าแห่งนี้ และเนื่องจากในสมัยนั้นการคมนาคมลำบากถ้าไปทำบุญที่วัดถ้ำเขาปินะก็จะต้องเดินเป็นระยะทางที่ไกลชาวบ้านดังกล่าว จึงได้ร่วมกำลังกันสร้างวัดขึ้นมา ณ บริเวณป่าช้าาแห่งนี้ โดยนิมนต์พระรอด วัฒนผล (พระครูอรรถสารสุนทร) ให้ท่านเป็นผู้นำสร้างวัด และให้ชื่อว่า”วัดนาวง” ตามลักษณะบริเวณที่ตั้งวัด และวัดได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔๗๓ โดยมีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้ทำการผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตรในวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๑

เสนาสนะและสิ่งก่อสร้างและสภาพภายในวัด
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบดินเหนียวปนทราย เดิมเป็นเกาะตั้งอยู่กลางทุ่งนา(เป็นมูลเหตุของการตั้งชื่อ”วัดนาวง”) ต่อมามีถนนเพชรเกษมตัดผ่านหน้าวัด ภายในวัดมีการปลูกผลไม้ โดยเฉพาะมังคุด มีต้นจากสาคูและปลูกต้นยางพาราไว้ในวัดด้วย(ปัจจุบันทั้งต้นผลไม้และต้นยางพารา ได้โค่นแผ้วถางออกจนหมดแล้ว)เพื่อขยายอาณาเขตทำกิจกรรมภายในวัดให้มากขึ้นและได้สร้างเสนาสนะต่างๆขึ้น ดังนี้
- พ.ศ. ๒๔๘๒ สร้างศาลาหอฉันโครงไม้ และกุฎีสงฆ์จำนวน ๕ หลัง เป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง, เป็นไม้ทั้งหลังอีก ๑ หลัง (ปัจจุบันไม่มีสภาพเดิมให้เห็นมีที่สร้างขึ้นมาใหม่และปรับปรุงของเก่าให้ดีขึ้นกว่าเดิมเช่น กุฎีของเจ้าอาวาส)
- พ.ศ. ๒๕๑๖ สร้างศาลาการเปรียญขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเครื่องบนเป็นไม้ (ปัจจุบันยังอยู่ในสภาพที่ดีตามที่ปรากฏในภาพถ่าย)
- พ.ศ. ๒๕๑๘ สร้างโรงครัวหุงต้ม ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร (ปัจจุบันได้มีการต่อเติมเป็นโรงเลี้ยงอาหารสำหรับการจัดงานฌาปนกิจศพ)
- สร้างเมรุเผาศพพร้อมศาลาบำเพ็ญกุศลซึ่งใช้จนถึงปัจจุยันนี้
- ต่อมาได้มีการสร้างเสนาสนะขึ้นอีหลายอย่างที่สำคัญคือศาลาหอฉันหลังใหม่เป็นแบบตึก ๒ ชั้น ซึ่งได้สร้างเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘
- สำหรับปูชนียวัตถุ มีพระประธานปางสมาธิหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว, พระพุทธรูแบบเชียงแสน และ พระพุทธรูปหินอ่อนแบบพม่า หน้าตักกว้าง ๒๐ นิ้ว ๑ องค์และต่อมาได้มีผู้มีจิตศรัทธาสร้างพระพุทธรูปและรูปหลวงปู้ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ประดิษฐานไว้ ณ ศาลาโรงฉันหลังใหม่
- ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ภายใต้การนำของพระมหานริศ กนตฺวีโร(ปัจจุบันเป็น”พระครูชั้นเอก ที่ “พระครูโกศลวีรธรรม”) เจ้าอาวาสวัดนาวง, พระปลัดบุญชู รองเจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดและพุทธบริษัทอันมี นายกล่ำ ธนะภพ, นายประเสริฐ สิทธิชัย, นายอุดมศักดิ์ สิทธิชัย ได้มีการปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่ โดยมีการบูรณะอุโบสถหลังเดิมซึ่งสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโบราณมีเฉลีงรอบตัวอุโบสถที่สวยงาม ด้วยงบประมาณกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท จนสำเร็จเรียบร้อยสวยงาม, นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงศาลาการเปรียญ หอระฆัง ทาสีกำแพงวัดโดยรอบ ซ่อมเมรุใหม่ให้ใช้การได้ดี และได้มีการจัดงานยกช่อฟ้าใหม่ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยมี พณฯชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๐ ของไทยเป็นประธานพิธียกช่อฟ้า(ดังปรากฏในภาพ)

ทำเนียบเจ้าอาวาส
๑. พระครูอรรถสารสุนทร (พ่อท่านรอด) ชื่อเดิม รอด นามสกุล วัฒนผล ฉายา พุทธสาโร พ.ศ. ๒๔๖๑ – พ.ศ. ๒๕๐๕
๒. พระครูวิบูลธรรมโกศล (ชื่อเดิม จัด นามสกุล รอดทุกข์) พ.ศ. ๒๕๐๕ – พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. พระมหานริศ กฺนตวีโร(พระครูโกศลวีรธรรม) พ.ศ. ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน

ด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา
- ได้ส่งเสริมให้พระสงฆ์เณรได้เรียนพระปริยัติธรรม และเรียนบาลีตลอดจนเรียนทางด้านพุทธศาสนาทั้งในและต่างแระเทศนับได้มากมายหลายร้อยรูป
- เป็นแหล่งเรียนรุ้ของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนวัดนาวงได้มาเรียนวิชาพุทธศาสนาทุกวันพฤหัสบดี โดยท่านพระอาจารย์มหานริศ กฺนตวีโร เจ้าอาวาส
- ทางวัดนาวงได้รักษากฎเกณฑ์ได้ดีเสมอมาทั้งทางด้านพระวินัยของสงฆ์ การปฏิบัติตัวของอุบสกอุบาสิกาและประชาชนโดยทั่วไปที่มาร่วมงานต่างในวัดต้องไม่ดื่มสุรา และเล่นการพนันโดยเด็ดขาดซึ่งในปจจุบันวัดต่างๆได้ละเลยกฏเกณฑ์เหล่านี้เป็น่วนมา
- ความเชื่อและศรัทธาในท่านพระครูอรรถสารสุนทร(พ่อท่านรอด)เจ้าอาวาสองค์แรกยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ ใครคิดทำงานทำการใดๆถ้าไม่ต้องการให้ฝนตกก็จะพากันอธิษฐานต่อท่านและได้ผลอย่างที่อัศจรรย์

แหล่งข้อมูล: หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๓ โดยกองพุทธศาสนา กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ หน้า ๑๓๑ – ๑๒๒ พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๗
หนังสือทำเนียบห้วยยอด เขียนโดย ส.ต.สนิท พลเดช

เว็บไซต์ของวัดนาวง watnawong.ac.th

แท็ก คำค้นหา

คนใต้คลับ.คอม บน twitter---:- Facebook Comments -:---

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

You must be logged in to post a comment.

ห้ามแสดงความคิดเห็น หรือใช้ข้อความ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย ระบบมีการบันทึก IP Address, ข้อมูลผู้โพสต์ สามารถทำการตรวจสอบได้หากมีการร้องเรียน

สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้, นิทานพื้นบ้านภาคใต้, เพลงใต้, ภาคใต้, ท่องเที่ยวภาคใต้, ข่าวภาคใต้, ปักษ์ใต้, แจกโปรแกรม, วัฒนธรรมภาคใต้, ผู้หญิง, หนังอาจารย์ณรงค์, พัทลุง, เพลงใต้หรอยๆ, แลหนังลุง, ขนมภาคใต้, ประวัติศาสตร์ภาคใต้, ฟังเพลงใต้, การแสดงมโนราห์, โนรา, หนังตะลุงออนไลน์, แจก e book, มโนราห์, นครศรีธรรมราช, ดูหนังตะลุง, ความเชื่อภาคใต้, ประเพณีภาคใต้, นิทานภาคใต้, ตำนานภาคใต้, เพลงใต้เพราะๆ, การละเล่นภาคใต้, หนังน้องเดียว, ทำเว็บ, หนังเอียดนุ้ย, พระเครื่องภาคใต้, การทำอาหารภาคใต้, อาหารปักษ์ใต้, เครื่องใช้สมัยก่อน, หนังตะลุง, เทคนิคทำเว็บ, พระเกจิภาคใต้, ดูมโนราห์, การทำอาหารใต้, อาหารภาคใต้, สมุนไพร, อาหารใต้